Salgs- og leveringsbetingelser

Information, regler og betingelser

Billetbutik.dk er ejer og drevet af
MCVH – Messecenter Vesthimmerland
Messevej 1
9600 Aars
CVR: 10278546
Tel: 98624800
E-mail: info@mcvh.dk

Brug af web-site

Enhver form for uretmæssig brug af web-sitet er forbudt og vil blive retsforfulgt

Ophavsret

Viderekopiering eller videredistribution af indhold på web-sitet er ikke tilladt iflg. ophavsretsloven/alternativt kun iflg. skriftlig aftale med Billetbutik.dk.

Links

Indhold og ansvar for indhold af web-sites linket via Billetbutik.dk ligger i enhver henseende udenfor Billetbutik.dk´s ansvarsområde.

Ret til ændringer

Billetbutik.dk har til enhver tid ret til at ændre i regler og betingelser, og det er til enhver tid kundens/arrangørens eget ansvar at holde sig underrette om sådanne.

Tab

Tab som påføres Billetbutik.dk i forbindelse med misbrug eller uretmæssig salg/distribution af billetter, vil blive politianmeldt.

Billetbestilling og betaling

Kan ske interaktivt og som øjeblikkelig køb med kreditkort på Billetbutik.dk´s hjemmeside, almindelig Netbank via Billetbutik.dk´s hjemmeside eller manuel betjening via direkte mail til info@mcvh.dk. Ekspeditionstiden kan her være på op til 4 dage efter første henvendelse.
Gyldige kort er: Dankort og eDankort.
Indtastede kontooplysninger sendes direkte til PBS og gemmes således ikke af Billetbutik.dk. Oplysningerne udveksles krypteret og er skjulte for andre end oplysningsindehaveren og PBS.

Aldersgrænse

Der er en aldersgrænse på 18 år, for køb af billetter via Billetbutik.dk. Alle kan bruge billetter købt ved Billetbutik.dk, såfremt der ikke er tilknyttet nogen aldersbegrænsning på det enkelte arrangement.

Kvittering

Som kvittering for et køb, fremsende elektronisk billet på e-mail, til udskrift på egen printer. Billetten vil være forsynet med minimum navn, løbenummer, dato og navn for aktuelt arrangement. Billetten fremsendes først når betalingen er gennemført.

Levering

Ved køb af billet på Billetbutik.dk, er den primære metode for modtagelse af billet/billetter, at kunden umiddelbart efter betaling, modtage en elektronisk fil pr. mail, som kunden selv printer ud.
Har man ikke denne funktionalitet til rådighed, kan man via bestillingssiden afkrydse ønske om at få billetten eftersendt som en fysisk billet, eller afkrydse ønske om at afhente billetten på et af Billetbutik.dk´s salgssteder.
Bestilles billetten via en almindelig mail-henvendelse må man forvente en svartid på ca. 4 dage, fra forespørgsel til retursvar indløber.
Alle billetter kan først udskrives, fremsendes, bekræftes solgt når betalingen registreres som tilgået Billetbutik.dk.

Gebyr

Billetbutik.dk`s formidling af billetter mellem kunde og arrangør, honoreres via gebyrer, pålagt billetkøbet i de respektive arrangementer. Gebyrer og billetpris er ikke at betragte som samlet beløb. Økonomien mellem arrangør og Billetbutik.dk holdes adskilt.
Gebyret andrager i alle tilfælde kr. 20,- incl. moms, hvad enten den printes hjemme, fremsende pr. post eller købes kontant ved Billetbutik.dk salgssteder.

Registrering

Ved bestilling af billetter på Billetbutik.dk, registreres dine oplysninger om navn, adresse/e-mail/IP-adresse og arrangement. Informationerne er nødvendige for at gennemføre købet og efterfølgende kunne kontakte dig ved evt. aflysninger, ændringer eller lignende.
Oplysninger om IP-adresser, videregives ikke til tredjemand. Kun i tilfælde af kortsvindel, videregives oplysningerne til politiet. Oplysninger vedr. billetkøb gemmes min. 5 år, iflg. lovgivning på området.
Oplysninger til brug for servicerelaterede opgaver i forbindelse med formidling af billetter, kan Billetbutik.dk frit anvende, dog med det forbehold, at kunden ønsker oplysninger slettet. E-mail kan blive anvendt i forbindelse med markedsføringen, udsendelse af nyhedsbreve og relevante oplysninger omkring aktuelle arrangementer.

Sletning/opdatering af data

Det er til enhver tid muligt at afmelde nyhedsbreve og slette/rette oplysninger i Billetbutik.dk databasen. Enten via trykknap på det elektroniske nyhedsbrev, ved e-mail til info@mcvh.dk eller ved skriftligt henvendelse til Messecenter Vesthimmerland.

Aflysning

I tilfælde af total aflysning af et arrangement, refunderes alene billetprisen. Gebyr refunderes ikke, da dette reelt er en betaling, for håndtering og formidling af handel med billet. Total aflysning defineres som sådan. Ændring i repetoiret, dato eller en delvis gennemførelse er således ikke at betragte som en total aflysning.

Refundering

Købte billetter refunderes kun i tilfælde af total aflysning. Opkrævet billetgebyr og evt. andre gebyrer betalt i forbindelse med billetformidlingen refunderes ikke. I øvrigt gøres opmærksom på, at der ikke er nogen fortrydelses ret i forbindelse med køb af billetter (Lov om forbrugeraftaler §17 stk. 2 jf. §9 stk. 2 nr. 2a)
Mistes en billet, kan en ny rekvireres ved henvendelse på mail til info@mcvh.dk. Gebyr ved generhvervelse og sletning af tabt billet andrager kr. 100,- incl. moms. Er flere billetter købt ved samme transaktion, andrager gebyret kr. 100,- incl. moms for den samlede transaktion (alle billetter).

Reklamation

Reklamation i forbindelse med et arrangement skal altid rettes direkte til arrangøren.
Reklamation i forbindelse med formidling af billetter rettes direkte til Billetbutik.dk ved telefonisk henvendelse til Messecenter Vesthimmerland på telefon 9862 4800, ved e-mail til info@mcvh.dk eller ved skriftligt henvendelse til Messecenter Vesthimmerland, Messevej 1, 9600 Aars.